Het duurzaamhEitje

Interview met Johan Bouwhuis, pluimveehouder

 Johan Bouwhuis runt met zijn vrouw Rianne, dochter Mirjam en zoon Erik een pluimveebedrijf in het Drentse Witteveen. In 2012 was Johan al bezig met klimaat en hij was één van de deelnemers aan het netwerk Boerenklimaat.nl. Een kringloopbenadering met vruchtbare bodem als basis staat voor hem centraal. Op ruim 160 hectare verbouwt hij tarwe, koolzaad en mais. Na het gewas worden groenbemesters gezaaid. De gewasresten blijven zoveel mogelijk op het land. Ook de mest gaat zoveel mogelijk terug naar het land. Met circa 780 m2 zonnepanelen wordt voor een groot deel in het eigen elektriciteitsgebruik voorzien. De leghennen zijn voor een groot deel Freilandhennen, die kunnen scharrelen in het weiland rond de schuur, maar ook in de schuur zelf. De mest wordt in de stal belucht en zo snel mogelijk uit de stal gehaald met mestbanden.         

Hoe geef je klimaatbeheer vorm?

“Het grootste deel van de carbon footprint van de leghennen zit in het voer. Omdat wij het voer zelf verbouwen of uit eigen regio halen, geeft dat veel minder klimaatbelasting. Verder laten we de gewasresten zoveel mogelijk op het land. Dat is niet alleen goed voor de bodemstructuur, maar ook voor de organische stofopbouw. Verder leg je daar CO2 mee vast, dat is mooi meegenomen. Ook passen we al ruim tien jaar niet-kerende grondbewerking toe. Toen we laatst een perceel grond bijkochten, hebben we door het Louis Bolk Instituut het organisch stofgehalte laten meten. Dan zie je heel duidelijk het verschil. Het liefst zou ik de mest ook in de regio houden, maar door de fosfaatregels hebben akkerbouwers uit de regio liever rundermest. De laatste jaren hebben we het bedrijf verder uitgebreid, waarbij we het hele bedrijf van ledverlichting en hoogfrequente verlichting hebben voorzien. Dat gaf weer een stukje besparing. Mijn dochter Mirjam brengt een deel van de freiland-eieren als ‘DuurzaamhEItje’ op de markt, dat ligt hier in de supermarkt. Met het verhaal van onze kringloopbenadering erbij”.

Wat levert het je op?

“Vanuit de kringloopgedachte wil ik mijn eigen voer verbouwen voor de kippen. Als ik meer voer nodig heb koop ik dat bij akkerbouwers uit de regio, zo blijven de lijnen kort. Maar als ik puur vanuit de portemonnee redeneer, zou ik misschien beter hoog-salderende gewassen kunnen planten, zoals aardappelen of zo. Ook de lage carbon footprint die ik op deze wijze realiseer wordt op geen enkele wijze erkend of gehonoreerd. Wel houden de zonnepanelen de energierekening laag. Doordat het bedrijf vrijwel volledig gemechaniseerd is, levert dat een besparing op qua arbeid”.

Wat zijn je verdere plannen?

“Het zit me nog niet lekker dat we mest niet kwijt kunnen in eigen regio. Daarom hebben we ons ingeschreven voor een project met mestvergisting”.

 

Libelle december 2017

watt (Amerikaans pluimveeblad)

Pluimveehouderij 2016

Veldpost 2016

Veldpost 2013

Pluimveehouderij

Reportage Boerderij 2012

Pluimveehouder in bedrijf 2011

Nieuwe oogst 2011

Boer en Klimaat

boer en klimaat
PDF – 1,4 MB 1376 downloads

Reportage pluimveehouderij 1993